Pin It

Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής στο Χριστουγεννιάτικο Διαγωνισμό!

Share Button

Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής στο Χριστουγεννιάτικο Διαγωνισμό!

1.Αντικείμενο Διαγωνισμού: Η διαδικτυακή εταιρεία με την επωνυμία «GETCONNECTED- ΜΑΡΙΑ ΔΟΒΡΗ», με έδρα την Ξάνθη(Σμύρνης 3-5), ΑΦΜ 041245634 , ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός με δώρο hp tablet» μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της http://getconnected.gr (εφεξής ο«Διαγωνισμός»).

2.Διάρκεια Διαγωνισμού: Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 25 Νοεμβρίου 2014 και ημερομηνία λήξης αυτού η 31 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 21:00. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, η δε τελευταία δεν θα δεσμεύεται από την εν λόγω συμμετοχή.

3. Προϋποθέσεις  συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι συνδρομητές που κάνουν αίτηση για οποιοδήποτε πρόγραμμα Cyta στην GetConnected.gr στο παραπάνω δοθέν χρονικό διάστημα (παρ.2.)  και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση που αιτούνται να ενεργοποιηθεί, δηλαδή να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αίτηση τους.

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια εταιρεία, καθώς και οι α’ βαθμού συγγενείς τους.

4. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό–Επιλογής του νικητή:

Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό θα πρέπει να πραγματοποιήσει αίτηση για τουλάχιστον ένα πρόγραμμα Cyta στην GetConnected.gr με οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους τρόπους (Τηλεφωνικά, Οnline αίτηση, Έλεγχος Διαθεσιμότητας , Ζήτησε να σε καλέσουμε, Φόρμα Επικοινωνίας) και η αίτηση του να προχωρήσει προς ενεργοποίηση ή/και να ενεργοποιηθεί.

Ο νικητής θα προκύψει με ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας GetConnected.gr στις 8 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00.

5.  Αποκλεισμός συμμετοχών: Η μη συμμόρφωση των συμμετεχόντων με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Αποκλείονται επίσης από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, τόσο οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας  καθώς επίσης και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι πρώτου (α’)βαθμού, και όσοι από τους συμμετέχοντες στο λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, αλλά η σύνδεση τους στη Cyta δεν ενεργοποιηθεί. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό,κατά παράβαση του παρόντος όρου, είναι αυτοδικαίως άκυρη. H Διοργανώτρια εταιρεία μπορεί να αποκλείσει όσους συμμετέχοντες  υποπτεύεται πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για την κατακύρωση σ’ αυτούς κάποιου δώρου, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

6. Δώρο διαγωνισμού: Ένας τυχερός συνδρομητής θα κερδίσει το tablet Hp Slate 7″ 3G.

Στην ανωτέρω ιστοσελίδα (http://getconnected.gr) οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν αμέσως για το αν έχουν κερδίσει ή όχι.  Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν επίσης στη fan page της GetConnected.gr στο facebook. Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής, αν πραγματοποιήσει αίτηση για περισσότερα από 1 προγράμματα της Cyta ή αν προτείνει στην GetConnected.gr κάποιο άλλο άτομο το οποίο επίσης θα αιτηθεί για σύνδεση. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου.

7. Παραλαβή δώρων – Ευθύνη του νικητή : Το δώρο θα αποσταλεί στον νικητή μέσω courier με έξοδα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το νικητή εντός δέκα (10) ημερών από την διενέργεια του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται ομοίως από κάθε υποχρέωσή της απέναντι σε πιθανό τυχερό που τυχόν αρνηθεί το δώρο ή αδρανήσει ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να το παραλάβει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, σύμφωνα με τον όρο 5 παραπάνω.

Ο νικητής αναλαμβάνει την ευθύνη να αποστείλει μία φωτογραφία με το δώρο του, η οποία θα αναρτηθεί στο blog της προαναφερθείσας ιστοσελίδας.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας εταιρείας: Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέρα αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με το Διαγωνισμό εκτός της δαπάνης της αποστολής του δώρου. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί στους διαγωνιζόμενους σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία αναφορικά με τον Διαγωνισμό.

9. Τροποποίηση των όρων του Διαγωνισμού: Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε μονομερώς να διακόψει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού καθώς επίσης και να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο δώρο ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη αυτού, αρκεί 24 ώρες πριν από την επέλευση κάποιου από τα ως άνω γεγονότα να έχει ενημερώσει τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με την ανάρτηση στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα σχετικής ανακοίνωσης .

10. Προσωπικά δεδομένα: Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ειδικότερα η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό που θα συλλέγονται κατά τη διενέργειά του Διαγωνισμού με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού,την επικοινωνία κατά τη διάρκειά του Διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου στο νικητή του Διαγωνισμού καθώς και για τη διαφήμιση της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας της  GetConnected.gr και τα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον η Διοργανώτρια Εταιρεία θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να  αναρτήσει τo όνομα του νικητή στην ιστοσελίδα http://getconnected.gr και στο facebook. Σημειωτέον ότι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ή διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης ή καταβολής αμοιβής ένεκα της ως άνω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Διοργανώτρια εταιρεία για τους ανωτέρω σκοπούς συμπεριλαμβανομένης και της ως άνω ανάρτησης αυτών.

11. Όροι Διαγωνισμού – Δημοσιότητα: Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στο σύνδεσμο http://getconnected.gr/oroi-xristougeniatikou-diagwnismou/

12. Αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Post a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top